EHBO EN EHBDD CURSUSSEN

ehbo CURSUSSEN

Een ongeluk zit in een klein hoekje... een gevleugelde uitspraak maar helaas ook harde realiteit.

 

UCM Specops leidt en traint de beveiligers op het gebied van eerste hulpverlening. We hebben naast een beveiligend en dienstverlenend beroep ook een hulpverlenende taak. En deze taak is lang niet altijd van handhavende aard.

 

De EHBO cursus wordt gegeven door een gecertificeerde en ruim ervaren instructrice die haar sporen verdiend heeft. Ook EHBDD en Stop de Bloeding mag zij lesgeven.

AANTEKENING ALCOHOL DRUGS

Bij bepaalde type evenementen of risico's vindt de overheid dat er extra verdiepende kennis moet zijn over gezondheids-verstorende risico's die komen kijken bij het (overmatig) nuttigen van alcohol dan wel drugs (of combinatie hiervan).

 

Een groot deel van onze beveiligers heeft naast het beveiligingsdiploma ook een EHBO diploma en de extra aantekening alcohol en drugs. Dit wil zeggen dat zij naast een EHBO diploma ook aanvullend getraind en opgeleid zijn voor het behandelen en omgaan met ongevallen die alcohol of drugs gerelateerd zijn.

EHBDD CURSUSSEN (A&D)

Zeker drie op de vier beveiligers van UCM Bluestar Security hebben de verdiepende cursus Eerste Hulp Bij Drank en Drugs (EHBDD) gevolg en zijn derhalve officieel gecertificeerd als EHBDD Hulpverlener. Hun kennis gaat verder dan beveiligen alleen!

 

Tijdens de cursus EHBDD wordt stil gestaan bij gezondheidsrisico's en daaraan gekoppeld de gewenste of noodzakelijk eerste hulp verlening. Uiteraard zullen onze beveiligers bij twijfel of spoed altijd een professional raadplegen of in contact treden met de meldkamer ambulancezorg.